Xử lý vấn đề tải xuống

Đây có phải là chương trình miễn phí không?

Bạn không cần thanh toán để tải chương trình xuống từ Softonic. Việc tải xuống chương trình trên trang web của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, lưu ý rằng giấy phép chương trình có thể không miễn phí. Chúng tôi không cung cấp miễn phí phần mềm trả tiền.

DirectX

DirectX cho giấy phép windows: free

  • Sau đây là những loại giấy phép thường gặp nhất:
  • Miễn phí: Bạn có thể sử dụng chương trình miễn phí và không có giới hạn thời gian.
  • Miễn phí (GLP - Giấy phép công chung): Chương trình có thể được sử dụng và phân phối miễn phí, miễn là người dùng tôn trọng nội dung và mã gốc của chương trình.
  • Phần mềm quảng cáo miễn phí: Chương trình miễn phí nhưng có chứa quảng cáo.
  • Phiên bản dùng thử: Bạn có thể sử dụng chương trình miễn phí, nhưng sau vài ngày, bạn sẽ phải mua chương trình nếu muốn tiếp tục sử dụng.
  • Thử nghiệm: Đây là một phiên bản giới hạn mà bạn có thể sử dụng miễn phí (đôi khi không có giới hạn thời gian). Một số tính năng chính của chương trình sẽ không khả dụng nếu bạn không mua phiên bản đầy đủ.
  • Phiên bản đầy đủ: Bạn sẽ phải mua chương trình hoặc trò chơi để tải xuống và sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?